تاریخ : دوشنبه 6 دي 1395     |     کد : 10

اطلاع رسانی در مورد دروس آشنایی با دفاع مقدس و مهارت های زندگی دانشجویی

-

دانشجویان گرامی طبق نامه شماره  2/208952 مورخ  95/09/22 معاونت محترم آموزشی وزارت علوم در خصوص دروس اختیاری (مهارت های زندگی دانشجوئی، کار آفرینی، ارزش های دفاع مقدس، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، شناخت محیط زیست، مدیریت بحران، استاندارد سازی) موارد ذیل را به اطلاع می رساند:
  1. در دانشگاها های دولتی ارائه دروس مذکور تا حداکثر دو درس رایگان می باشد.
  2. دروس مذکور در چارچوب سنوات مجاز و مازاد بر سقف واحد های دوره ارائه و بدون تاثیر در معدل؛ در کارنامه تحصیلی دانشجویان درج می شود.


PDF چاپ چاپ